Powrót

Przedsądowa windykacja należności


Egzekwowanie od kogoś należności nie jest prostym zadaniem. Często zdarzają się sytuacje, gdy dłużnik unika spłaty długu, odciągając ją w czasie i nie poczuwa się do odpowiedzialności.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Przedsądowa windykacja należności Kancelaria w Lublinie / lubelskim

Skuteczne dochodzenie należności

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy przedsądowej windykacji należności ?

Egzekwowanie od kogoś należności nie jest prostym zadaniem. Często zdarzają się sytuacje, gdy dłużnik unika spłaty długu, odciągając ją w czasie i nie poczuwa się do odpowiedzialności. Wtedy pozostaje nic innego jak interwencja profesjonalnego prawnika. Warto zacząć od wykorzystania wszystkich możliwych rozwiązań w celu załagodzenia sporu i znalezienia porozumienia.

Podczas rozmowy mającej doprowadzić do zawarcia umowy może okazać się, że unikanie płatności może wynikać z trudnej sytuacji materialnej dłużnika, a nie z nieuczciwych jego intencji. Dlatego warto wykazać się zrozumieniem i rozłożyć dług na comiesięczne raty.

Na początku warto rozważyć wysłanie listu z nakazem dobrowolnego wywiązania się z obowiązku. W treści należy opisać rodzaj zobowiązania, uwzględnić umowę i okoliczności powstania długu. Należy też wyraźnie zaznaczyć, że mamy na uwadze podjęcie kolejnych działań, w celu odzyskania długu. Wezwanie będzie stanowiło bazę, po której będą miały miejsce kolejne etapy windykacji należności. W przypadku przedsiębiorców, którzy unikają spłaty długu, wezwanie jest konieczną formalnością, by można było w późniejszym czasie złożyć ewentualny pozew.

Brak porozumienia na tym etapie oznacza zwykle, że trzeba wstąpić na drogę postępowania sądowego. Należy zacząć od zgromadzenia wszystkich dokumentów i materiałów oraz ustalenia świadków, którzy mogliby potwierdzić zasadność żądania. Warto zrobić to jeszcze przed złożeniem pozwu, gdyż w sprawach gospodarczych przedstawianie dodatkowych dowodów na późniejszym etapie jest ograniczone.

Zazwyczaj powództwo wystosowuje się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (np. w Lublinie). Jednakże w przypadku wykonywania umów i związanych z tym windykacji należności możliwe jest skierowanie sprawy do sądu miejsca wykonania zobowiązania albo sądu właściwego dla siedziby wierzyciela. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 złotych, sprawę rozpatruje sąd rejonowy. W przypadku kwot powyżej 75 000 zł – w postępowaniu zwykłym i 100 000 zł – w postępowaniu gospodarczym kwestią zajmuje się sąd okręgowy.

 

Kancelaria Windykacyjna UBI IUS Sp. z o.o.

ADRES
ul. Fantastyczna 8/1 A
20-531 Lublin

TELEFON: 600 096 744

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!