Powrót

Odzyskiwanie należności z faktur


Windykacja należności od przedsiębiorstw, firm i nieuczciwych kontrahentów zdecydowanie nie jest jedną z prostych spraw. W takiej sytuacji niejednokrotnie najważniejsze jest zdecydowane i jak najszybsze podjęcie odpowiednich czynności. Zwlekanie i brak konkretnej reakcji może dla dłużnika oznaczać, że nie mamy zamiaru upominać się o należności. Z kolei skierowanie problemu do rozwiązania przez profesjonalną kancelarię prawną, będzie okazaniem stanowczej i jednoznacznej woli jak najszybszego odzyskania pieniędzy. Pokaże dłużnikowi, że nie zamierzamy dłużej czekać na swoją własność i podejmujemy wszelkie legalne kroki prawne zmierzające do rozwiązania problemu.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Skuteczne odzyskiwanie należności z faktur

Kancelaria Windykacyjna UBI IUS

Kiedy faktura nie zostaje opłacona, staje się to dla właściciela firmy, której problem dotyczy, dużym obciążeniem. Oznacza to bowiem, że nie wpłynęły na jego konto pieniądze zarobione na sprzedaży towaru lub wykonania pewnej usługi a musiał on pomimo tego opłacić podatek od przychodu. Jest to powodem tego, że właściciele firm borykający się z tego typu problemem chętnie podejmują próbę odzyskania należnych im pieniędzy. Nie chodzi tutaj o rozwiązania dotyczące użycia siły wobec dłużnika, co przychodzi w tym momencie na myśl wielu osobom a o zwrócenie się o fachową pomoc do kancelarii prawnej. Jeżeli przedsiębiorca wybierze taką kancelarię, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, szanse na końcowy sukces ( czyli w tym przypadku odzyskanie należnych pieniędzy ) znacznie wzrastają.

Pierwszy krok ze strony prawników to wysłanie dłużnikowi pisma z informacją o jego niezrealizowanych zobowiązaniach wobec wierzyciela. List ten powinien zawierać informować o tym, co grozi osobie niespłacającej swoich zobowiązań finansowych w razie dalszego unikania spłaty. Podany powinien zostać w nim również oczekiwany przez wierzyciela termin, w którym należności powinny być uregulowane. Często taki właśnie dokument otrzymany przez dłużnika przekonuje go o konieczności zaprzestania uchylania się od spłaty długu. Efektem tego może być podpisanie ugody pomiędzy obiema stronami sporu. Na jej mocy termin regulacji należności zostaje przesunięty w czasie, ustalone są także dodatkowe zabezpieczenia dotyczące osoby zalegającej ze spłatą. Może to być np. hipoteka.

Polubowna windykacja nieopłaconej faktury ma na celu szybkie odzyskanie należnych wierzycielowi pieniędzy. Warto więc przekonać dłużnika, że będzie to najlepsze rozwiązanie w jego sytuacji. Dzięki ugodzie zniknie ryzyko obciążenia go niemałymi przecież kosztami procesu sądowego, który musi się odbyć w razie niepodpisania ugody. Taka rozsądna argumentacja powinna przekonać dłużnika i skłonić go do podjęcia rozmów na temat istniejących możliwości spłaty zaległości.

Jeżeli dłużnik otrzymuje pismo z żądaniem zapłaty sygnowane przez kancelarię prawną, zwykle robi to na nim duże wrażenie. Otrzymuje on bowiem czytelny sygnał- wierzyciel nie zamierza czekać bezczynnie na spłatę długu i podjął konkretne kroki natury prawnej w celu jej wyegzekwowania. Będący pod wrażeniem treści dokumentu dłużnik często decyduje się wtedy podjąć dialog z wierzycielem, czego efektem jest podpisanie ugody. Jeżeli nawet pomimo otrzymania pisma z kancelarii prawnej dłużnik nie zdecyduje się na współpracę, wierzyciel nie ma innego wyjścia niż podjęcie próby odzyskania należnych mu pieniędzy na drodze sądowej.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!