Powrót

Wezwanie do zapłaty


Wezwanie do zapłaty jest jednym z kluczowych elementów w procesie windykacji należności. Od strony prawnej stanowi pismo, które poprzedza złożenie wniosku o wszczęcie windykacji na drodze sądowej. Dostępne w internecie wzory wezwań do zapłaty dotyczą przede wszystkim aspektu informacyjnego. Wiele osób nie zawiera w nich argumentacji prawnej, którą popiera żądanie, informuje o zamierzonych działaniach prawnych w przypadku odwlekania terminu zapłaty, a także wskazuje na dodatkowe koszty, które może ponieść dłużnik w przypadku przegranej sprawy sądowej (egzekucyjne i sądowe).

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wezwanie do zapłaty

dowiedz się czym jest i jak powinno byś sformułowane

Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie sformułowane nieprawidłowo, a zwłaszcza będzie niespójne z prezentowaną w trakcie rozprawy podstawą faktyczną pozwu, wierzyciel może zostać obciążony kosztami sądowymi nawet w przypadku wygrania sprawy.

Prawnicy z kancelarii prawnej Ubi Ius pomogą Państwu sformułować odpowiednie wezwanie do zapłaty, zawierające wszelkie niezbędne elementy. Profesjonalne przygotowanie pisma przez prawnika jest świetną podstawą, która nadaje tor kolejnym działaniom i podejmowanym krokom na drodze prawnej.

Wystosowanie pisma firmowanego przez kancelarię prawną jednoznacznie pokazuje dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza dłużej czekać na spłatę długu i podejmie wszelkie kroki prawne, które do tego doprowadzą. Profesjonalna prezentacja problematyki prawnej stanu faktycznego sprawy gwarantuje, że osoba zadłużona nie będzie w stanie zarzucić wierzycielowi niesprecyzowania lub niedookreślenia roszczeń.

Nieumiejętne i nieprofesjonalne podejście do sprawy może znacząco utrudnić proces windykacji. Pomoc świadczona przez kancelarię Ubi Ius sprawia, że adwokat ma znacznie łatwiejsze zadanie.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!