Powrót

Wezwanie do zapłaty


Wezwanie do zapłaty jest jednym z kluczowych elementów w procesie windykacji należności. Od strony prawnej stanowi pismo, które poprzedza złożenie wniosku o wszczęcie windykacji na drodze sądowej. Dostępne w internecie wzory wezwań do zapłaty dotyczą przede wszystkim aspektu informacyjnego. Wiele osób nie zawiera w nich argumentacji prawnej, którą popiera żądanie, informuje o zamierzonych działaniach prawnych w przypadku odwlekania terminu zapłaty, a także wskazuje na dodatkowe koszty, które może ponieść dłużnik w przypadku przegranej sprawy sądowej (egzekucyjne i sądowe).

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wezwanie do zapłaty

dowiedz się czym jest i jak powinno byś sformułowane

Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie sformułowane nieprawidłowo, a zwłaszcza będzie niespójne z prezentowaną w trakcie rozprawy podstawą faktyczną pozwu, wierzyciel może zostać obciążony kosztami sądowymi nawet w przypadku wygrania sprawy.

Prawnicy z kancelarii prawnej Ubi Ius pomogą Państwu sformułować odpowiednie wezwanie do zapłaty, zawierające wszelkie niezbędne elementy. Profesjonalne przygotowanie pisma przez prawnika jest świetną podstawą, która nadaje tor kolejnym działaniom i podejmowanym krokom na drodze prawnej.

Wystosowanie pisma firmowanego przez kancelarię prawną jednoznacznie pokazuje dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza dłużej czekać na spłatę długu i podejmie wszelkie kroki prawne, które do tego doprowadzą. Profesjonalna prezentacja problematyki prawnej stanu faktycznego sprawy gwarantuje, że osoba zadłużona nie będzie w stanie zarzucić wierzycielowi niesprecyzowania lub niedookreślenia roszczeń.

Nieumiejętne i nieprofesjonalne podejście do sprawy może znacząco utrudnić proces windykacji.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!