Powrót

Przedsądowa windykacja


Wiele firm boryka się z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nieterminowo regulują swoje należności. Przejściowe trudności, a nawet brak zachowania płynności finansowej mogą być skutkiem zatorów finansowych w spółce, spowodowanych zaległościami w opłatach. Taka sytuacja może grozić nawet ogłoszeniem upadłości firmy. Zapobieganie tak niebezpiecznym sytuacjom polega na odpowiednio wczesnym reagowaniu i egzekwowaniu spłaty. Najbardziej polecanym wyjściem z sytuacji jest załatwienie tego poprzez polubowne rozwiązanie sprawy, czyli tak zwaną windykację przedsądową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Przedsądowa windykacja

polubowne odzyskiwanie należności

Sama nazwa wskazuje, że główną cechą takiego rozwiązania jest to, że taka propozycja stanowi ostatni moment na porozumienie bez udziału sądu. Dla dłużnika jest to ostatnia chwila, która pozwoli uniknąć procesu sądowego, a także związanych z nim kosztów i zajęć komorniczych. Dla wierzyciela jest to metoda na proste i szybkie odzyskanie należności.

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z usług profesjonalnej firmy oferującej pomoc w windykacji przedsądowej, zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne mają szansę skutecznie odzyskać należność w krótkim czasie. Doświadczeni i wykwalifikowani prawnicy, pracujący w wyspecjalizowanych podmiotach, potrafią uzyskać trafne informacje dotyczące obecnej sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Na ich podstawie są w stanie opracować prognozy spłaty długu i wystosować stosowną ugodę, w której dłużnik jednoznacznie przyzna się i uzna swój dług oraz wyraźnie zobowiąże się do jego uregulowania.

Cały proces rozpoczyna się od rozmowy telefonicznej z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyn zwłoki oraz przewidywanego terminu spłaty. W przypadku braku reakcji ze strony osoby zadłużonej, pracownicy firmy wysyłają sporządzone wezwanie do zapłaty. Jeśli dłużnik nadal nie reaguje na pismo ani kolejne telefony, przesyłane jest kolejne wezwanie do zapłaty, w którym wyraźnie oznacza się termin spłaty oraz grożące dłużnikowi konsekwencje. Ważnym elementem postępowania jest uzyskanie pisemnego uznania długu. Kolejne niedotrzymywanie terminów spłaty wiąże się z wystosowaniem przedsądowego wezwania do zapłaty oraz kolejnym kontakcie telefonicznym. Jeśli podjęte kroki nie przynoszą skutków, stanowią podstawę do wystąpienia z pozwem na drogę sądową.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!