Powrót

Ściąganie długów od firm


Windykacja należności od przedsiębiorstw, firm i nieuczciwych kontrahentów zdecydowanie nie jest jedną z prostych spraw. W takiej sytuacji niejednokrotnie najważniejsze jest zdecydowane i jak najszybsze podjęcie odpowiednich czynności. Zwlekanie i brak konkretnej reakcji może dla dłużnika oznaczać, że nie mamy zamiaru upominać się o należności. Z kolei skierowanie problemu do rozwiązania przez profesjonalną kancelarię prawną, będzie okazaniem stanowczej i jednoznacznej woli jak najszybszego odzyskania pieniędzy. Pokaże dłużnikowi, że nie zamierzamy dłużej czekać na swoją własność i podejmujemy wszelkie legalne kroki prawne zmierzające do rozwiązania problemu.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Ściąganie długów od firm

Kancelaria Windykacyjna UBI IUS

Kiedy przychodzi do windykacji pieniędzy należnych wierzycielowi od dłużnika, jakim jest konkretna firma, okazuje się, że jest to proces mocno skomplikowany. Zalecane jest wtedy jak najszybsze podjęcie przez stronę poszkodowaną działań zmierzających do odzyskania należnej jej kwoty. Bierność powoduje, że szanse na odzyskanie pieniędzy maleją a dłużnik ( w tym przypadku konkretna firma ) nabiera przekonania o bezkarności swoich działań. Zalecane jest zwrócenie się o pomoc do kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. W ten sposób wierzyciel w jasny sposób daje dłużnikowi do zrozumienia, że podejmie wszelkie przewidziane w przepisach prawa działania zmierzające do wyegzekwowania spłaty długu.

Taką właśnie, godną zaufania kancelarią windykacyjną jest Ubi Ius. Reprezentujący ją prawnicy udzielają swoim klientom profesjonalnej pomocy w zakresie prowadzenia rozmów z ich dłużnikami, sporządzania ugody lub ( jeśli nie udało się do jej podpisania doprowadzić ) dopełnienia wszystkich koniecznych formalności przy kierowaniu sprawy do sądu.

Pierwsze kroki dotyczą próby przekonania dłużnika do tego, aby zdecydował się on na podjęcie działań zmierzających do polubownego rozwiązania sporu. Otrzymuje on sygnowane przez kancelarię prawną pismo zawierające informacje o wysokości kwoty zadłużenia oraz wyznaczonym terminie jego spłaty. Dłużnik powinien potraktować ten dokument jako oficjalne wezwanie go do uregulowania należności. W piśmie tym opisane są również szczegółowo konsekwencje, jakie może on ponieść, jeśli nadal uchylał się będzie od spłaty długu. Kiedy dłużnik otrzymuje takie pismo i dowiaduje się, że może zostać wniesiony przeciwko niemu pozew do sądu, często decyduje się na podjęcie współpracy z wierzycielem w celu ustalenia warunków opłacenia należności. Może być wtedy podpisana ugoda, na mocy której termin spłaty długu zostaje przesunięty w czasie, do tego powstaje możliwość spłacenia należności w systemie ratalnym. Dłużnik musi tutaj również ustalić dodatkowe zabezpieczenie, może być nim hipoteka lub zastaw.

Jeżeli spór rozwiązany zostanie właśnie w taki sposób, dłużnikowi nie grozi konieczność opłacenia niemałych przecież kosztów przeprowadzenia sprawy sądowej a wierzyciel ma gwarancję pewnego, w miarę szybkiego odzyskania należnych mu pieniędzy. Warto więc przekonać obie strony sporu o zaletach ugody. Kancelaria Ubi Ius z pewnością postara się zrobić wszystko to, co znajduje się w jej mocy aby udało się ją podpisać.

Jeżeli jednak próby nakłonienia dłużnika do współpracy nie powiodą się, konieczne będzie wystosowanie przeciwko niemu pozwu do sądu. Prawnicy z kancelarii Ubi Ius gwarantują w takiej sytuacji zadbanie o interes klienta i profesjonalne przeprowadzanie takiej sprawy przed sądem.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!