Powrót

Odzyskiwanie należności i długów


Windykacja należności od przedsiębiorstw, firm i nieuczciwych kontrahentów zdecydowanie nie jest jedną z prostych spraw. W takiej sytuacji niejednokrotnie najważniejsze jest zdecydowane i jak najszybsze podjęcie odpowiednich czynności. Zwlekanie i brak konkretnej reakcji może dla dłużnika oznaczać, że nie mamy zamiaru upominać się o należności. Z kolei skierowanie problemu do rozwiązania przez profesjonalną kancelarię prawną, będzie okazaniem stanowczej i jednoznacznej woli jak najszybszego odzyskania pieniędzy. Pokaże dłużnikowi, że nie zamierzamy dłużej czekać na swoją własność i podejmujemy wszelkie legalne kroki prawne zmierzające do rozwiązania problemu.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Skuteczne odzyskiwanie należności i długów

Kancelaria Windykacyjna UBI IUS

Windykacja długu to zwykle skomplikowany proces. Zdarza się, że dłużnik uczciwie i rzetelnie spłaca swoje zobowiązania, nie sprawiając wierzycielowi żadnych dodatkowych problemów. Niestety częściej jednak dłużnik unika spłacania długu. Nie zamierza oddać pieniędzy w ogóle lub też spłaca należności nieregularnie. Wtedy nie ma innej możliwości, niż zaangażowanie w sprawę prawnika. Najlepiej z takiej kancelarii, która może pochwalić się doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw.

Pierwszym krokiem w procesie odzyskiwania długu powinno być zawsze szukanie takich rozwiązań, które umożliwią skuteczne rozwiązanie problemu bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Może się bowiem okazać, że niespłacanie należności przez dłużnika spowodowane jest jego chwilowymi problemami finansowymi lub też znajduje się on aktualnie w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej np. przez okoliczności życiowe. Kiedy uda się z całą pewnością stwierdzić, że nie doszło do próby oszukania wierzyciela, a niespłacanie zobowiązań jest skutkiem tylko i wyłącznie trudnej sytuacji życiowej dłużnika, można zastanowić się nad rozłożeniem długu na raty.

Przyjęło się również, że do dłużnika wysyłany jest list, w którym domagamy się od niego dobrowolnej spłaty zaległej należności. Powinien on zawierać informacje, takie jak dokładne określenie rodzaju długu, zacytowanie tych zapisów umowy, które określają sposób i termin spłaty zobowiązania, wyraźne wskazanie działań, które zostaną podjęte przez wierzyciela w przypadku, gdy dłużnik nie będzie spłacał swoich zobowiązań finansowych. Na tym piśmie oprzeć można kolejne etapy procedury windykacyjnej. W przypadku, gdy niespłacającą zobowiązań osobą jest przedsiębiorca, przesłanie mu takiego listu jest wymogiem formalnym, umożliwiającym wniesienie pozwu sądowego w przyszłości.

Porozumienie pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem może nastąpić już na tym etapie. Jeśli do niego nie doszło, konieczne wydaje się wejście na drogę sądową w celu rozwiązania sporu. Pierwszym krokiem powinno być zgromadzenie wszystkich dokumentów jednoznacznie wskazujących na to, że nasze żądania kierowane w kierunku dłużnika są uzasadnione. Należy również odszukać świadków, którzy w czasie rozprawy sądowej potwierdzą zasadność naszych oczekiwań wobec osoby niespłacającej swoich zobowiązań. Przyjęło się, że tego typu czynności wykonuje się przed wniesieniem pozwu. Często bowiem okazuje się, że w sprawach tego typu pozyskanie dowodów już po tym, gdy proces się rozpoczął, jest mocno utrudnione.

Powszechną praktyką jest kierowanie powództwa do sądu właściwego miejscu zamieszkania dłużnika ( może to być np. Lublin ). Istnieje jednak możliwość skierowania pozwu do takiego sądu, który jest właściwy miejscu zamieszkania wierzyciela. Jest to dopuszczalne w takim przypadku, gdy przedmiotem sprawy jest wykonanie umowy i związana z tym windykacja długu. Jeżeli dany spór dotyczy kwoty do 75 000 zł, sprawę podejmuje sąd rejonowy. W przypadku, gdy chodzi o kwotę wyższą a postępowanie ma mieć charakter zwykły oraz gdy jest to co najmniej 100 000 zł i będzie to postępowanie gospodarcze, sprawą zajmie się sąd okręgowy.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!