Powrót

Sądowy nakaz zapłaty


Nakaz zapłaty to jeden z instrumentów prawa cywilnego, który budzi ogromne emocje. Najczęściej wystosowane przez sąd wezwanie do zapłaty w terminie dwóch najbliższych tygodni sprawia, że dłużnik bardzo się złości i irytuje. W takim przypadku warto być świadomym, że tego typu pismo bywa przyczyną skrajnych emocji i reakcji we wzburzeniu i żalu. Słyszaną argumentacją takiego zachowania jest twierdzenie, że sąd przychylił się do niesłusznego wniosku wierzyciela, a druga strona sporu nie miała możliwości właściwej obrony.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Sądowy nakaz zapłaty

dowiedz się czym jest i jak uzyskać sądowy nakaz zapłaty

W innym przypadku sądowy nakaz zapłaty przyjmowany jest spokojnie i z obojętnością. Nierzadko w takiej sytuacji pismo ląduje w koszu i dłużnik ignoruje wszelkie żądania. Przedstawione zachowanie może i często wiąże się z przykrymi konsekwencjami.

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd lub referendarza na niejawnym posiedzeniu, które po uprawomocnieniu może mieć skutki takie same, jak wyrok. Posiedzenie, o którym wspomniano wyżej, przeprowadza się bez udziału żadnej ze stron. Dokument z niego wynikający sporządzany jest na podstawie pozwu, a także dowodów i oświadczeń dostarczonych przez powoda. W tym momencie nie są brane pod uwagę twierdzenia pozwanego, ale sądowy nakaz zapłaty nie jest równoznaczny z odbiorem praw i szans do obrony.

Dłużnik po otrzymaniu pisma, które najczęściej również zawiera odpis pozwu, ma dwa tygodnie na reakcję i podjęcie stosownych działań. Ma równe prawo do przyjęcia postanowienia i uregulowania należności, jak też do jego zakwestionowania przedstawionych wobec niego żądań. W sytuacji niezgody z postanowieniami zawartymi w piśmie należy złożyć sprzeciw lub zgłosić zarzuty dotyczące orzeczenia. Konsekwencją takiej decyzji będzie konieczność przedstawienia własnego stanowiska w trakcie rozprawy. Jest ona wyznaczana przez sąd, na przykład w Lublinie. W trakcie rozprawy sędzia zapozna się z argumentami obydwu stron i wyda stosowny wyrok. Możliwe jest oddalenie powództwa lub podtrzymanie decyzji dotyczącej spłaty długu (w części lub całości) oraz obciążenie dłużnika kosztami sądowymi.

Obecnie w postępowaniu upominawczym wydawane jest najwięcej sądowych nakazów. Dokument, wobec którego złożono sprzeciw, traci swoją moc prawną, a procedura z nim związana zaczyna się od początku. Jednak w przypadku postępowania nakazowego, sprzeciw nie wpływa na moc prawną dokumentu i nakaz sądowy nadal obowiązuje.

Sądowy nakaz zapłaty jest jednym z dokumentów, który w znaczący sposób ułatwia i usprawnia procedurę windykacji należności.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!