Powrót

Windykacja należności Lublin


Odzyskiwania długu na pewno nie można nazwać prostym zadaniem. W przypadku, gdy osoba zadłużona poczuwa się do regularnej i terminowej spłaty zobowiązania, problem praktycznie nie istnieje. Problematyczna sytuacja jest wtedy, gdy dłużnik nie chce przyjąć na siebie odpowiedzialności, a spłata należności znacznie przeciąga się w czasie. W takiej sytuacji konieczna jest interwencja prawnika.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Windykacja należności Lublin

odzyskiwanie długów w Lublinie

Początkowo warto spróbować odzyskać należność za pomocą polubownych możliwości rozwiązania sporu, skutkujących pozasądowym porozumieniem. W trakcie negocjacji często okazuje się, że opieszałość spłat wynika z tymczasowych problemów finansowych lub ciężkiej sytuacji materialnej dłużnika. W takim przypadku, gdy nie dopatrujemy się próby oszustwa, można rozważyć rozłożenie długu na raty.

Dobrą praktyką jest również wysłanie listu z żądaniem dobrowolnej spłaty zobowiązania. Treść listu powinna zawierać wyraźnie określony rodzaj zobowiązania, przytoczenie umowy oraz wyjaśnienie okoliczności powstania długu, a także stanowcze zaznaczenie możliwości podjęcia dalszych działań w celu odzyskania należności. Tego typu wezwanie stanowi podstawę, na której można opierać kolejne etapy windykacji. Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca, wezwanie do zapłaty jest koniecznością formalną, pozwalającą na późniejsze złożenie pozwu.

Jeśli na tym etapie nie następuje porozumienie, zwykle oznacza to konieczność wszczęcia postępowania sądowego. W pierwszej kolejności należy zebrać wszelkie dowody, dokumenty i materiały, a także ustalić świadków, mogących potwierdzić przed sądem zasadność żądań. Dobrą praktyką jest wykonanie powyższych czynności jeszcze przed złożeniem pozwu, ponieważ w sprawach gospodarczych przedstawianie dodatkowych dowodów już po rozpoczęciu procesu, jest ograniczone.

Najczęściej powództwo jest kierowane do odpowiadającego miejscu zamieszkania osoby zadłużonej (na przykład w Lublinie). Możliwe jednak jest skierowanie sprawy do sądu właściwego ze względu na zamieszkanie wierzyciela, jeśli sprawa dotyczy wykonywania umów i związanych z nimi windykacji długu. Sprawami, w których przedmiot sporu wynosi co najwyżej 75 000 zł, zajmuje się sąd rejonowy. Jeśli rozprawa dotyczy kwot powyżej 75 000 złotych w postępowaniu zwykłym lub 100 000 złotych w postępowaniu gospodarczym, sprawę rozpatruje sąd okręgowy.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!