Powrót

Prawnik windykacja


Kancelaria prawna z Lublina Ubi Ius oferuje pomoc prawną w kompleksowym rozwiązywaniu kwestii związanych z windykacją długów. Zajmujemy się odzyskiwaniem należności, które wynikają z niedotrzymania umów, nieopłacania faktur, kar umownych, zaległych pożyczek, zaległości czynszowych i innych. W trakcie bezpośredniego spotkania z prawnikiem wyjaśniane są wszelkie kwestie dotyczące konkretnej sprawy, a następnie wspólnie z dłużnikiem ustalana jest strategia prowadzonych działań. Najczęściej obejmuje ona trzy etapy postępowania – przedsąsdowe, sądowe oraz egzekucję komorniczą.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Prawnik windykacja

odzyskiwanie długów Lublin

Początkowo dłużnik otrzymuje pismo z oznaczoną dokładnie wysokością należności, czyli tak zwane wezwanie do zapłaty. Informujemy także o podjęciu przez wierzyciela współpracy z profesjonalną kancelarią prawną, specjalizującą się w windykacji należności. Dokument zawiera wyraźny zapis o możliwości skierowania sprawy do sądu w przypadku braku terminowej spłaty zadłużenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla dłużnika.

Jeśli powodem opieszałości w spłacie należności są przejściowe problemy finansowe, możliwe jest przeprowadzenie negocjacji, opracowanie satysfakcjonującej obie strony ugody i zakończenie postępowania bez udziału sądu. Dłużnik przedkłada dodatkowe zabezpieczenia w postaci poręczenia, hipoteki lub zastawu, a wierzyciel decyduje się przedłużyć termin uregulowania zadłużenia i rozłożyć dług na możliwe do spłaty raty.

W przypadku braku dojścia do porozumienia, prawnicy Ubi Ius z Lublina rozpoczynają etap windykacji procesowej. Kwestią kluczową na tym etapie jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku sądu. Najczęściej jednak niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do sprawy. Należy złożyć stosowne oświadczenia i zgromadzić niezbędne dokumenty, co stanowi proces poprzedzający wystąpienie z powództwem i skierowanie sprawy do sądu.

Prawnicy z kancelarii Ubi Ius gwarantują kompleksową pomoc w postaci podejmowania wszelkich stosownych działań, sporządzania dokumentacji oraz reprezentowania klienta w trakcie rozprawy sądowej i przesłuchania świadków. W momencie rozpoczęcia postępowania wszczynają procesy dążące do zabezpieczenia roszczenia, co gwarantuje szybką i skuteczną egzekucję należności w ostatnim etapie windykacji.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!