Powrót

Windykacja długów od firm


Windykacja należności od przedsiębiorstw, firm i nieuczciwych kontrahentów zdecydowanie nie jest jedną z prostych spraw. W takiej sytuacji niejednokrotnie najważniejsze jest zdecydowane i jak najszybsze podjęcie odpowiednich czynności. Zwlekanie i brak konkretnej reakcji może dla dłużnika oznaczać, że nie mamy zamiaru upominać się o należności. Z kolei skierowanie problemu do rozwiązania przez profesjonalną kancelarię prawną, będzie okazaniem stanowczej i jednoznacznej woli jak najszybszego odzyskania pieniędzy. Pokaże dłużnikowi, że nie zamierzamy dłużej czekać na swoją własność i podejmujemy wszelkie legalne kroki prawne zmierzające do rozwiązania problemu.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Windykacja długów od firm

windykacja firm Lublin

Prawnicy kancelarii Ubi Ius reprezentują klientów w trakcie negocjacji oraz sporządzania ewentualnej ugody, a także podczas skierowania sprawy do sądu ze względu na brak podjętego porozumienia w postępowaniu przedsądowym.

Początkowo podejmujemy działania dążące do polubownego rozwiązania sprawy. Dłużnik otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty, w którym wskazana jest kwota zadłużenia oraz termin spłaty długu. Pismo zawiera również informacje o grożących mu konsekwencjach w przypadku zwlekania z uregulowaniem należności. Wiadomość o możliwości wszczęcia postępowania sądowego sprawia, że wiele zadłużonych osób podejmuje dialog i ostatecznie spłaca swój dług wierzycielowi. W takiej sytuacji następuje podpisanie ugody na mocy obustronnego porozumienia. Wierzyciel przedłuża okres spłaty długu i rozkłada go na raty, a dłużnik przedkłada dodatkowe zabezpieczenie (np. hipotekę).

Rozwiązanie sprawy w sposób polubowny pozwala dłużnikowi uniknąć kosztów windykacji sądowej, a wierzyciel ma szansę szybciej i skuteczniej odzyskać swoją własność. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron sporu. Kancelaria Ubi Ius pomaga w trakcie prowadzenia negocjacji oraz przygotowuje profesjonalne i bezpieczne dokumenty wymagane do uzyskania należności, ustanowienia zabezpieczeń i podpisania porozumienia.

W przypadku braku możliwości zakończenia windykacji na etapie polubownego rozwiązania sprawy, podejmowane są czynności, których efektem jest wystąpienie z powództwem do sądu. Prawnicy kancelarii Ubi Ius reprezentują klientów w sądzie podczas rozpraw, których celem jest otrzymanie sądowego nakazu zapłaty.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!