Powrót

Dochodzenie należności przedawnionych Kancelaria Windykacyjna Lublin


Windykacja należności od przedsiębiorstw, firm i nieuczciwych kontrahentów zdecydowanie nie jest jedną z prostych spraw. W takiej sytuacji niejednokrotnie najważniejsze jest zdecydowane i jak najszybsze podjęcie odpowiednich czynności.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Dochodzenie należności przedawnionych Lublin / lubelskie

Skuteczne dochodzenie należności

Zgodnie z przepisami z art. 117 ust. 2 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego wykonania. Przedawnienie daje więc możliwość uchronienia się przed prawnym przymuszeniem do spełnienia obowiązku np. zapłaty, co do którego wierzyciel ma roszczenia. Należy pamiętać, że przedawnienie nie powoduje, że roszczenie (dług) wygasa, ono nadal istnieje i może być dochodzone przed sądem.

Pierwszym krokiem w dochodzeniu należności przedawnionych powinno być upewnienie się, czy wierzytelność rzeczywiście jest przedawniona. Przedawnienie rozpoczyna się od dnia, w którym po stronie dłużnika pojawił się obowiązek świadczenia, a w przypadku orzeczeń – od dnia, w którym stały się prawomocne.

Warto pamiętać, iż dłużnicy często nie znają terminów przedawnienia. Dzieje się tak, gdyż terminy przedawnienia nie są takie same dla wszystkich roszczeń i zdarza się, że prawidłowe ich ustalenie może być bardzo trudne. Na drodze postępowania prawnego sąd nie rozważa faktu przedawnienia z urzędu, reaguje tylko na zarzut dłużnika, który może nie podjąć próby obrony lub sądzić, że do przedawnienia jeszcze nie doszło. W takiej sytuacji zapadnie orzeczenie na Twoją korzyść. Sposobów dochodzenia przedawnionych należności jest więcej.

Warto jednak poszukać pomocy. W kwestiach dotyczących dochodzenia należności przedawnionych polecamy Państwu usługi naszej kancelarii. Spotkacie się u nas z profesjonalnym doradztwem i rzetelną pomocą we wszystkich sprawach dotyczących rekompensat.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!