Powrót

Windykacja faktury


Nieopłacona faktura jest zawsze sporym problemem dla przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nie otrzymuje wynagrodzenia za sprzedany produkt lub wykonaną usługę, a i tak zmuszony jest opłacić podatek od przychodu, którego tak naprawdę nie otrzymał. To właśnie z tego powodu firmy coraz chętniej podejmują stosowne działania w celu windykacji należności za fakturę. Nie mają one nic wspólnego z rozwiązaniami siłowymi, co jest popularną opinią. Najczęściej o pomoc w takich kwestiach przedsiębiorcy zgłaszają się do kancelarii prawnych. Doświadczeni w tej dziedzinie prawnicy doskonale wiedzą, jakie należy podjąć działania i zastosować procedury, aby szybko i skutecznie skłonić dłużnika do zapłaty.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Windykacja faktury

odzyskaj pieniądze z nieopłaconej faktury

Początkowo przesyła się informacje o zobowiązaniach osoby zadłużonej wobec wierzyciela. Głównym celem tych działań jest dostarczenie wezwania do zapłaty w formie pisemnej. W takim dokumencie należy dokładnie określić konsekwencje, którym może podlegać dłużnik w przypadku nieuregulowania należności w określonym czasie. Tego typu pismo często skłania osobę zadłużoną do podjęcia rozmów w celu ustalenia możliwości spłaty długu. Może to skutkować podpisaniem ugody, w której data spłaty należności zostaje odwleczona, a ze strony dłużnika określane są dodatkowe zabezpieczenia (zastaw, hipoteka).

Celem polubownej windykacji faktury, czyli pierwszego etapu postępowania, jest możliwie najszybsze i najmniej kosztowne odzyskanie należności. Na tym etapie warto przekonywać dłużnika o zaletach pozasądowej ugody. Należy zaznaczyć, że takie rozwiązanie jest dla niego opłacalne, ponieważ nie jest narażony na ponoszenie dodatkowych, niejednokrotnie wysokich, kosztów procesu sądowego.

Wezwanie do zapłaty wystosowane przez profesjonalną kancelarię prawną często robi wrażenie na dłużniku, co skłania go do natychmiastowej opłaty zaległej faktury. Takie rozwiązanie jednoznacznie pokazuje, że wierzyciel podejmuje stosowne kroki prawne i nie ma zamiaru dłużej czekać na należne mu pieniądze. W takiej sytuacji przygotowywany jest projekt ugody, powstały na bazie przeprowadzonych negocjacji, a jeśli polubowne działania nie dają efektów, sprawa kierowana jest do sądu.

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!