Powrót

Windykacja należności z umów pożyczki Lublin


Windykacja należności z pożyczki jest postępowaniem, którego głównym celem jest uzyskanie świadczenia wynikającego z umowy pożyczki. W takiej sytuacji niejednokrotnie najważniejsze jest zdecydowane i jak najszybsze podjęcie odpowiednich czynności.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Windykacja należności z umów pożyczki w Lublinie / lubelskim

Skuteczne dochodzenie należności

Windykacja należności z pożyczki jest postępowaniem, którego głównym celem jest uzyskanie świadczenia wynikającego z umowy pożyczki. Umowa ta należy do umów konsensualnych i reguluje ją art. 720 – 724 kodeksu cywilnego. Zgodnie z umową pożyczki pożyczkodawca jest zobowiązany do przeniesienia na rzecz pożyczkobiorcy na własność określonej liczy pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku. Pożyczkobiorca zaś przez tę umowę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy tej samej kategorii i ilości.

Umowa pożyczki zobowiązuje obie strony do określonych czynności. Pożyczkodawca jest zobowiązany do przeniesienia na rzecz pożyczkobiorcy własności określonej liczby pieniędzy, zaś pożyczkobiorca do zwrotu tej samej ilości pieniędzy w terminie, który został uzgodniony przez strony umowy. Z racji potencjalnej konieczności dochodzenia zobowiązań z tytułu umowy pożyczki na drodze postępowania sądowego, zaleca się, aby zachowana została forma pisemna umowy.

Według art. 720 ust.2 ustawy Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki powyżej 500 zł powinna być poparta pismem. W przypadku sporu, co do zawarcia umowy pożyczki nie można przeprowadzić dowodu z przesłuchania stron lub świadków w sytuacji zawarcia umowy pożyczki.

Ważny dla windykacji jest termin, w którym pożyczkobiorca powinien zwrócić ustaloną sumę pieniędzy wraz z możliwymi odsetkami. W sytuacji windykacji z umowy pożyczki dochodzi do trzech ważnych etapów:

  • postępowania przedsądowego
  • postępowania sądowego
  • postępowania egzekucyjnego

Rozpoczęcie postępowania windykacyjnego pojawia się w momencie, gdy pożyczkobiorca nie oddaje pożyczkodawcy określonej kwoty pieniężnej (zobacz jak wygląda przedsądowa windykacja), a wyznaczona data już nastała. Wtedy należy dokonać ostatecznego wezwania do zapłaty nakreślając pożyczkobiorcy nowy termin do zapłaty. Po upływie terminu i braku uregulowania długu, pożyczkodawca powinien wejść na drogę postępowania sądowego.

 

Kancelaria Windykacyjna UBI IUS Sp. z o.o.

ADRES
ul. Fantastyczna 8/1 A
20-531 Lublin

TELEFON: 600 096 744

inne obszary działalności ubi ius

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Windykacja długów i należności

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!